img

Center Candidate List

Sr.No.Name of Registered CandidateSubjectSupervisor Name
1 AKHIL BENIPRASAD YADAV Law Dr. Narnaware Sadanand
2 SHRUTI VIJAY VAGHELA Law Dr. Rajan S.M.
3 NEELESH MANOHAR GAIDHANE Law Dr. Fadnavis S.S.
4 SAU. NISHA AMOL CHAVHAN Law Dr. Chowbe V.S.
5 SHRI SATISH GOVIND ADAKE Law Dr. Deshpande S.L.
6 SADIYA NASEEM JAMEEL AHMAD Law Dr. Aprajit J.L.
7 RAHUL RAMESH BALLAL Law Dr. Vaidya A.A.
8 Nisha S. Shelare Law DR. PILLAI A.P.
9 Ashok S. Karandikar Law DR. KOMAWAR S.R.
10 Radhika S. Voleti Law DR. KOMAWAR S.R.
11 Prashant D. Shirke Law DR. NARNAWARE SADANAND
12 SUWARNAREKHA P. CHANDURKAR Law Dr. Aprajit J.L.
13 Ghanshyam V. Mange Law DR. NARNAWARE SADANAND
14 GIRISH BALKRISHNA KULKARNI Law Dr. Thaorey Payal